1000 София, ул. Алабин 50 А

За нас

Булпортал е несъзнателен продукт на Споделената икономика, функционирайки и минавайки през различни визии, минавайки през периоди на оформяне на своя цялостен облик и търсене на идентичност, минавайки и през периоди на неактивност, целта на сайта винаги е била да информира и предоставя директна информация за новини, събития, стоки и услуги в най-чистия им вид и без търговска цел. 

Целият този процес на една по-справедлива и непосредническа / неспекулативна икономика беше възможен след Световната икономическа криза, започнала през 2008 година и в същото време – бурното развитие на технологиите и все по-голямата възможност за лична информираност.
И докато напористи търговци – посредници на стоки и услуги, се опитваха да извлекат повече и повече печалби от всяка една сделка, ние създадохме една напредничава платформа, чрез която всеки да може да се информира за производителя, разработчика или доставчика на продукт / услуга.

Забележки: Булпортал (www.bulportal.com) не е по същество и не изпълнява в никакъв смисъл и с никакви цели ролята на електронен магазин (e-магазин). Сайтът www.bulportal.com не извършва търговска или икономическа дейност по смисъл на ЗДДС.
Булпортал е информационен сайт, имащ за цел да предоставя бърза, коректна и безплатна информация с лице към хората.
Сайтът Булпортал и неговите автори никога не са осъществявали търговска (икономическа) дейност на стока или услуга чрез този сайт, също така никога не са били възмездявани под каквато и да е финансова, бартерна или друга стойност от потребителите на сайта, никога не са извършвали рекламна дейност с цел директна продажба на стока или услуга, заемайки ролята на посредник.
Булпортал подрежда информацията на сайта по случаен принцип и донякъде по хронологичен ред (по дата на публикуване – по-старите излизат по-надолу в сайта), като информацията е разделена на категории, видове. Сайтът на Булпортал няма предварителни условия към предоставящите информацията компании (за приоритетно показване на тяхната информация) и също така сайтът и неговите автори не получават и не са получавали финансова или друг тип изгода във връзка с осъщественото подреждане на информацията на сайта – информацията не се подрежда по показатели, характеризиращи стока или услуга – като цена, качество, гаранция и др.

БулПортал – ИнФормира

ЕКИП:
Георги Христов – Управител
Виолина Петрова – Мениджър
Ирина Илиева – Мениджър
Петър Петров – Маркетинг

Можете да се свържете с нас
имейл – info@bulportal.com
За връзка с нас, моля наберете БУЛПОРТАЛ