1000 София, ул. Алабин 50 А

Условия за ползване


Съдържанието на този уебсайт е със защитени авторски права; ползва се със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, както и съответните актове на Европейския съюз. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на части или на цялото съдържание от сайта в каквато и да е форма. 

Сайтът www.bulportal.com, както и неговите автори, не носят отговорност за правописни грешки и други възможни неточности (вкл. и за неработещи външни линкове – връзки), за неправилно интерпретиране и/или цитиране от страна на други сайтове, платформи и т.н., както и си запазва правото да редактира съдържанието на сайта по всяко време, без да уведомява предварително за това.

Сайтът www.bulportal.com, както и неговите автори не носят никаква отговорност за възникнали отношения между посетителите на сайта и носителите на публикувана в сайта информация (по същество търговски компании). Сайтът www.bulportal.com, както и неговите автори, по никакъв начин не насърчават използването и закупуването на даден продукт, не насърчават потребление и търговски практики, както и не носят текуща или последваща отговорност от комуникация или директни отношения на посетителите на сайта с носителите на публикувана в сайта информация.

Използването на сайта от страна на посетителя означава, че той се е запознал с Условията за ползване, Правата на съдържанието и Политиката за поверителност и бисквитки на Булпортал (www.bulportal.com) и продължаващото използване е на негова лична отговорност.

Правата на интелектуална собственост

Ние сме собственик или лицензополучател на всички права върху интелектуалната собственост в нашия Сайт и в публикуваните материали. Тези произведения са защитени от законите за авторското право и договорите по света. Всички тези права са запазени. Можете да отпечатате едно копие и да изтеглите откъси от всяка страница или страници от нашия Сайт за лична препратка и можете да привлечете вниманието на другите в организацията ви към материали, публикувани на нашия сайт.

Не трябва да променяте хартиените или цифровите копия на всички материали, които сте отпечатали или изтеглили по какъвто и да е начин, и не трябва да използвате никакви илюстрации, снимки, видео или аудио последователности или графики отделно от всеки придружаващ текст. Авторите на всякакви материали на нашия сайт отстояват своите морални права. Нашият статус (и този на всички идентифицирани участници) като автори на материалите на нашия сайт трябва винаги да бъдат признавани.

Вие не трябва да използвате никакви части от материалите на нашия Сайт за търговски цели, без да получите разрешение за това от нас или от нашите лицензодатели.

Ако отпечатате, копирате или изтеглите която и да е част от нашия Сайт в нарушение на тези условия за ползване, вашето право да използвате нашия сайт ще се преустанови незабавно и вие трябва, по наш избор, да върнете или унищожите всички копия на материалите, които сте направили.

Разчитане на публикувана информация

Информацията под формата на статии, коментари и други материали като банери, линкове и др., публикувани на нашия сайт, не са предназначени да дават съвети за това кой от тези материали трябва да се предпочита. Ето защо ние отхвърляме всякакво задължение и отговорност, произтичащи от каквато и да било ангажираност/ зависимост от тези материали на посетители на нашия сайт или от всеки, който може да бъде информиран за съдържанието му.

Нашият сайт се променя редовно

Стремим се да актуализираме нашия Сайт редовно и да променяме съдържанието по всяко време. Ако възникне такава необходимост, можем да прекратим достъпа до нашия сайт или да го закрием за неопределено време. Всеки материал на нашия сайт може да е остарял във всеки един момент и ние не сме задължени да актуализираме този материал.

Нашата отговорност

Материалите, публикувани на този уебсайт, са само за обща информация и не са предназначени да представляват юридически или други професионални съвети. Трябва да потърсите конкретен правен съвет във връзка с всеки конкретен въпрос. Ние не поемаме отговорност за загуби, които могат да възникнат в резултат на позоваване на информацията, съдържаща се в този сайт.

Включили сме връзки към други уебсайтове, за които по време на създаването на връзката се смята, че представляват интерес за посетителите. Въпреки че от време на време ще преглеждаме сайтовете, с които сме свързани, не е задължително да одобряваме съдържанието на тези свързани сайтове. Отхвърляме всякаква отговорност, произтичаща от информацията или материалите, съдържащи се на свързаните сайтове

Материалите, показани на нашия Сайт, се предоставят без никакви гаранции, условия или гаранции за точността им. Доколкото е позволено от закона, ние и трети страни, свързани с нас, изрично изключваме:

всички условия, гаранции и други условия, които иначе биха могли да се налагат от закона, общото право или правото на справедливост;
всякаква отговорност за каквато и да е пряка, непряка или последваща загуба или щета, понесени от всеки посетител във връзка с нашия сайт или във връзка с използването, невъзможността за използване или резултатите от използването на нашия сайт, всички свързани с него уебсайтове и всички публикувани материали върху тях, включително, без ограничение, всяка отговорност за загуба на доход или приход;
загуба на бизнес;
загуба на печалби или договори;
загуба на очаквани спестявания;
загуба на данни;
загуба на репутация;
загубено време за управление или офис;
и за всяка друга загуба или възникнала щета от какъвто и да е вид, независимо дали е причинена от непозволено увреждане (включително небрежност), или друго нарушение, дори и да е предвидимо.