Портал към България

14015-Xerox_914_First_automatic_office_copier
Открития

Киселото мляко Киселото мляко се получава от прясно мляко, чрез ферментация. Микроорганизмът който предизвиква тази ферментация се нарича lactobacillus bulgaricum….