1000 София, ул. Алабин 50 А

Измамата „славянство“

Или кой има сметка и защо се крие истинският произход на Българите!?

“Пускам тази тема, защото ми писна в България официалната администрация да налага в Българските Училища все още да се изучават глупостите, съчинени преднамерено от руснаците и бългаските комунисти, че ние, Бълг-АРИИ-те сме били славяни! Че Българите били тюрки, диваци, хуни и тем подобни глупости, че Тангра бил Български Бог и т.н и т.н. Никой от тези псевдо историци няма добластта и не иска да си признае, че вече има както археологически, така и научни доказателства за Арийския или Индо-Европейския произход на древните Болг-АРИИ. Има доказателства за това, че нашите предци са били последователи на Зороастризма, а последните археологически открития, както и рестварираните напълно колони на няколко Български Кана, изкараха още много доказателства в тази насока.

Винаги съм се радвал, когато всички са толкова ентусиазирани за Светлия Български празник 24 май, но след като чуя от няколко телевизии и прочета в няколко вестника, че празникът не бил на Българската писменост, а на някаква си славянска писменост и култура, започвам да се чудя, аз в България ли живея или в Славяния!? Без да искам да обидя някого, се чувствам малко неловко, а и обидно, когато някой иска да ме изкара славянин, тоест руснак, сърбин, хърватин, чех, поляк и т.н., но не и българин – какъвто всъщност е всеки от нас. Според мен Всички Българи трябва да се гордеем с Арийския си произход, а не да се срамуваме от него, защото нашите предци са били Велик, Горд и Непримирим Арийски народ, а вижте червените безродници докъде докараха България последните 64 години!

„Но какви са тези славяни, които настоятелно биват вкарвани като наши предци? Думата е латинска, „склави“ значи слуги, често роби. Така след VI в. в римските хроники са били наричани презрително остатъците от населението на разбития Хунски съюз, северно от Панония и Дакия и около Прибалтика, които останали извън прикритието на българската конница. Те многократно са търсили наша закрила, разселвали са се в планинските нископродуктивни полета на днешните Санджак и Косово, в Албанските планини, Родопите, в Епир и Тесалия…

Ако Екатерина Втора не беше си наумила да прави от Руската империя, населявана от 120 народности и племена, еднонационална православна славянска държава, за славяни днес нямаше и да става дума.“

Илия Илиев – „Византийското наследство и седемте славянски племена са измислици“

* * *

„… разликата между българите от времето на Авитохол, Курт /Кубрат/ и Аспарух и съвременните дунавски българи е дори по-малка и несъществена, отколкото различието между елините от времето на Омир и днешните гърци. “Най-краткият начин, по който може лесно да се отговори на питането, дали и доколко днешните дунавски българи са славяни, е че българите не могат да бъдат нито славяни, нито тюрки поради простата причина, че са по-стар народ и от славяните, и от тюрките. Историческите и езиковите податки недвусмислено сочат, че българите са един от най-старите народи, които са съумели да оцелеят до днес… по всичко личи, че българите имат забележимо по-малко славянска кръв, отколкото гърците, албанците, румънците или унгарците.

Дунавските българи запазват не само езика си, но и историческата си памет – до османското нахлуване те не прекъсват нито за момент връзките си с кубанските и волжките българи.“

Пламен С. Цветков – „Славяни ли са българите?“

* * *

„Древните българи са били индо-арийски народ. За това ни дават сведения писмените източници – “Махабхарта” (VII – X век пр.н.е.); “Анонимен латински хронограф” (354г); арменската география “Ашхарацуйц” (VII век). До такова заключение са стигнали и някои съвременни учени – Омелян Прицак, Петър Добрев, Цветелин Степанов и др. В днешния дунавско-български език са открити над 3000 иранизми. Различни думи – бог, книга, обич, къща, чучур, мома, момък, завера, хубав, читав, патила, кака, батко, баща, кокиче, бирник и т.н., а също и наименования на селища и природни обекти, като Балша, Банско, Плана, Балкан, Бузлуджа, връх Кабул в Рила, Камчия Тунджа, Шипка, Микре, Вискяр, Балван, Бохот, Бутан, Шабла и т.н. Останали са и много имена на хора – Пресиян, Кардам, Ганчо, Люцкан, Маламир, Джуро, Джендо, Борис, Биляна, Диляна и др.“

Иво Андровски, историк

Тракийски войн от съкровището в Летница, Ловешко.

* * *

Ние, българите, нямаме нищо общо с тюрките, нито пък сме славяни, тъй като такава народност просто не съществува. Няма славяни, има източноевропейски народи. Ние, българите, сме потомци на велики и културни арийски народи – траки, келти, готи и основно на древните българи, като продължители на Българската цивилизация.“

Шегор Расате – „Ние, Болг-Ариите“

Тракийски войн от съкровището в Летница, Ловешко.

* * *

„Академик Державин (1946 г.) смята, че етногенезисът на българския народ достига с корените си далечното доиндо-европейско минало заедно с шумерите, иберите и италиките и, че „българите са българи, а не турци, не татари, не фини, не хуни, не чуваши, не славяни, а по своя произход те принадлежат към най-древните доиндоевропейски народи“. До тези заключения той достига на базата на палеолингвинистичен анализ.

(Державин Н.С., 1946 – „История на България“ – т.1 Произход на българският народ и образуване на първата българска държава на балканския полуостров.)

„Ако се запознаем с най-старите български реликви, първата особеност, която ще се хвърли в очи е, че … единственият народ, който е оставял надписи в нашата страна, са били древните българи.

Всички открити надписи са оставени или директно на езика на Аспаруховите българи, или от българските канове на гръцки език… Същевременно многобройните уж славяни, нe са оставили дори и един-единствен надпис на техния език, макар и с гръцки букви. Всичко това изглежда твърде странно, тъй като един многоброен народ би трябвало да остави някакви, макар и частични, следи от своето присъствие…

И древните траки… са оставяли свои надписи, служейки си с гръцката азбука…”

Петър Добрев – „Кои сме ние българите“, ИК „Галик“ София, 2000 г.