1000 София, ул. Алабин 50 А

ChatGPT – раждането на технологичния Бог

Как се нарича нещо, което знае, може и управлява ВСИЧКО?

Нарича се Бог.

Именно на това сме свидетели в момента – раждането на технологичния супер Бог във формата на изкуствения интелект ChatGPT, форма, която може да се промени или еволюира на по-късен етап, но във всеки случай това е началото на информационното обожествяване. За да стане това има три етапа, като в момента сме на втория от тях.

Първият етап е да се знае всичко – т..е. теоретично да се вкара максимално информация в изкуствения интелект. Вторият етап е да се обработва самостоятелно и под човешка заръка този огромен масив от информация, за да се правят сложни изчисления, прогнози, модели и др. Третият етап е управлението – доверяването на редица човешки дейности под управлението на изкуствения интелект (технологичния Бог) – почти всяка сфера може да се управлява от изкуствен интелект – градоустойство, медицина, право, образование, търговия, правосъдие, спорт, наука, медии и други, дори изкуство…

В момента това, което се дискутира от посветените в материята и с по-далечен хоризонт, е дали изкуствения интелект няма да се еманципира след трите етапа, което и да доведе до невъзможност да бъде контролиран, като в същото време в него останат всичките супер-сили и супер-възможности, които са му били делегирани от човека. Естествено възможностите на изкуствения интелект (технологичния Бог) ще бъдат впрегнати (както всяко подобно значимо човешко изобретение) в посока установяване на социален контрол в социална форма с името, което бих й дал, а именно Информационен деспотизъм. Въпросът е могат ли тайните правителствени агенции, явните такива с тайни мисии, както и най-влиятелните личности на планетата да си гарантират контрола върху зараждащия се технологичен Бог завинаги…

Пример:
Представете си, че изкуствения интелект (технологичния Бог) ChatGPT или както и там да се нарича, контролира вашето ежедневие – от медицинския ви картон, през банковата сметка и социалните осигуровки, до трафика, работата ви, графика ви, забавленията ви, образованието ви, придвижването ви, защо не и социалния ви рейтинг… Всичко ще минава като информационен масив през технологичния Бог и великата свързаност, не че и сега някои сфери (като банковата сметка, социалните осигуровки, информационното профилиране на всеки и др.) не функционират така, но пък информацията се обработва на „по-бавни обороти“.

Целта е винаги една – КОНТРОЛ от една малка част от обществото към мнозинството. Другото са средства: образование, медии, официална власт и политики, социални мрежи, ChatGPT…