1000 София, ул. Алабин 50 А

Опасно! След тези редове може да се депресирате или да се освободите

Внимание! Следващите редове могат да предизвикат у вас чувство за депресия. Също така, в зависимост от вашето духовно ниво, могат да помогнат и за вашето освобождение от матрицата…
Не е въпрос на избор, за съжаление. Въпрос на духовно развитие е.

Човек няма нищо в този свят – нито материалните неща, нито хората, с които е (роднини, приятели, колеги), нито младостта, нито любовта, нито кариерата, нито социалното положение и увежението, нито бъдещето и миналото, нито здравето, нито живота, НИЩО. Ако нещо може да се каже, че човек има, по-точно че е, то това е божествения дух у всеки!
На умствено ниво човек може само да има разбирането, че няма нищо.
След като в контекста на тази реалност човек няма нищо, то той не може да загуби нищо.

Забележка:
Най-мъдрите и истинските неща не могат да се предадат от човек на човек, не могат да се кажат или покажат, те могат да се достигнат само вътрешно. Затова тук ние предлагаме само посоката, всеки трябва да извърви своя духовно еволюционен път сам! Когато човек опита да изкаже или напише нещо съкровено, то веднага губи стойността си и се принизява, особено ако няма и подходящата среда, така както огъня губи своята същност във водата. Именно неизказаната вътрешна мъдрост е единственото богатство, което човек може да събира и да има.