1000 София, ул. Алабин 50 А

Книга Вътрешният Мир

Вместо предговор:

Написаното може да се прочете, но за да се разбере, трябва да се усети чрез преживяване. Преживяното от своя страна може да се опише само след като е разбрано. Но казаното и написаното (както и спомените) имат свойството да обезсилват смисъла, сакралността и енергията си, след като вече са споделени, те остават истински само като неизказани лични истини. Желаем ви качествено вътрешно преживяване.

Глава Единствена

Аз съм свободен и щастлив дух и не се влияя от ограниченията на ума, тялото, обществото, времето или материалното, матрицата на земния живот.

Аз съм осъзнат дух и тук заемам само една роля, а това, което съм тук, и което се случва, не съм аз, аз като дух съм над матрицата и играта на живот.

Единствената важна и постоянна работа на човек на Земята е работата вътре в себе си, така се осмислят дните в Божествения смисъл. Останалите земни дейности са просто роли – семейни, професионални, обществени, в които човек пребивава временно, а още повече че го прави и в света на илюзиите.

Бог живее в човека и чрез човека (а и чрез цялата жива материя). Всичко, което се случва, е Божия промисъл, същност и случване, а не човешко достижение, постижение или друго.

Аз съм в Бога и Бога е в мен. Зикър. Амин! Всичко това става чрез въздуха и етера и заради илюзията за материя. ВъзДухът е единственият визш дух на Земята и през него минават всички възприятия, всеки поглед и всяка емоция и всеки живот, както и всяко време – като миналото е пълна илюзия – изтрива се, а бъдеще няма предначертано, за да не се натоварва системата (матрицата), а и не е възможно за всеки да има точно определено бъдеще. За всеки има основна матрица на живота, която се отпечатва в характера му, обстоятелствата и събитията в живота, както и по отношение на средата (семейство, приятели, колеги), интересите, изборите, които прави, уроците, които трябва да научи и др. Матрицата на живота може да се разкодира чрез нумерологията и дата на раждане, чрез космическата подредба на планетите – богове – символи в модела на Слънчевата система по време на раждане, чрез името.

Няма добро и лошо, има просто неща, които се случват. Човек трябва да е отворен и да приема с мъдрост, разбиране и смирение всички неща, които се случват, независимо дали му изглеждат добри или лоши. Доброто може и да е добро, може и да се окаже зло – злото може да е зло, но може и да е скрито добро. След това ще дойде друго нещо и така кръговратът на нещата продължава. А някой път дори лошото или някаква загуба може да е необходима да се случи, за да не се реализира по-голямо лошо или по-голяма загуба.

Парите, здравето и любовта са с енергийна основа и трябва да циркулират, да не са в застой, за да са в повече.

Мен ме няма, аз съм нищо и никой, аз не съм от този свят. Всичко, което става – и добро, и лошо, по моите възприятия, е от Бога и всичко е Божия воля. Аз не мога да реагирам или да се сърдя на хората, които изпълняват волно или неволно Божията воля, вървят по своя път на развитие и изпълняват своята си матрица – те са само инструмента, с който се иска аз да добия определени качества на характера. Търпението – представя се като една голяма вечна канара, стърчаща над низините и над бурите. Тотално смирение!

Мозъкът на всеки човек създава безкрай реалности и възможно развития – във всеки един момент. Човек избира това, от което неговите тяло, душа, ум, дух имат нужда, а и според по-мащабната му матрица на живота. Мозъкът на заден план осъзнава и реализира всички варианти, но изборите на човека водят до нови варианти и подварианти и до т.нар. „реалност“.

Очите на хората са Господ на материално ниво. Когато човек гледа живо същество, той може да му предава положителни или отрицателни сигнали. И обратно – когато човек е гледан от друго живо същество – то излъчва своето мнение за човека, което и формира нещата които му се случват, начина, по който му се случват и степента, в която се случват.

И така е, и не е така – това се отнася за всичко, тъй като всичко може да бъде погледнато от две противоположни страни, както може и да бъде предмет на диалектиката.

И да, ние сме и не сме жители на поредната планета в една от милиардите планетни системи и незнайно колко галактики
Ние сме и не сме единствените разумни същества във Вселената
Животът и има, и няма начало и край
Всичко е относително … особено през призмата на илюзорният свят, в който се намираме.

Съвети:
Дишай дълбоко през носа и издишвай през устата – с изправен гръбнак. Плувай и танцувай във въздуха. Бъди благодарен, щастлив и смирен, че живееш в Бога. Всеки момент човекът е пред Бога и трябва да се води само от това, а не от други обстоятелства или хора.

Всекидневна молитва и изправително-стягаща гимнастика за триумф на Духа над тялото.

Без надежди и вълнения, както и без съжаления за миналото, само осъзнаване на фактите, които са част от премъдрия Божествен план и личната матрица. Страхът и надеждата са двете основни средства за манипулация и трябва да се ограничават, по-леки форми за манипулация са егото, любовта, парите, властта.

Всеки човек трябва да придобива смиреност, да смекчава жестокостта си и да сломява егото си и чувството за превъзходство над останалите. Господ ръководи всичко (чрез предварително зададени матрици – обща и индивидуална, чрез изпитанията и радостите, чрез хората, с които се срещаме…), човек трябва само да работи смирено.

Мозъкът трябва да се овладее и да не му се позволява да има очаквания, надежди и др. Трябва да се живее в настоящето с необременен мозък и в състояние на покой.

Незаинтересованост към облагите и огорченията от този свят, тъй като това не е моя свят и Господ не присъства тук, понеже този свят е илюзорен.

Вътрешният свят е всичко, той е най-голямото богатство и единственото, с което си тръгваме от тук. Личното възприятие за вътрешния свят е в основата на външното случване. Високи вибрации чрез любов към всичко и да си над нещата.

Молитви:

Господи, моля те, бъди пътеводната ми светлина, която да следвам чрез мисли, чувства и действия.

Господи, дай ми силата, волята и разума да правя изборите, които са благоприятни за моите дух, душа и психическо, умствено и физическо здраве.

Думите за правилна вибрация:
Благоденствие
Благодарност

Смирение

Доброта

Любов

Лекота

Честност

Девственост

Свобода

Нравственост

Щастие

Отговорност

Мисия

Ахайра

Автентичност (вътрешна и външна)

Скромност

Здраве

Увереност

Умереност

(Целе)Устременост

Одухотвореност

Удовлетвореност

Добронамереност

Усърдие
Чиста душа
Креативност (на мозъка)
Романтична любов
Благородство

Смиреномъдрие
Покой на духа
Блаженство
Истинност

Чистота
Създаване на условия (по-добри) в обществото
Мотивация и вдухновение на личности

Автор:
Гориан Дрей

Съдържанието може да се сваля, копира, споделя, препечатва и печати само след като е указана оригиналната връзка от този сайт ( ), както и с посочените имена на автора (Гориан Дрей)

Нашият творчески колектив под името Гориан Дрей приема символична подкрепа в знак на това, че сте доволни от съдържанието, чрез:
Bitcoin: bc1qwkqu5jza0rp5uarwte8myp74sexyasc0mwrqjk