1000 София, ул. Алабин 50 А

7-те Рилски езера – енергийният център на Земята

Бъбрекът- едно от 7-те Рилски езера на които всяка година се провежда Паневритмията.
Окото – най- красивото от 7-те езера.

7-те Рилски езера са от ледников произход. В близкото минало стъпаловидният циркус на Седемте езера и самата езерна група са се наричали Еди гьол, а езерата – Едигьолски. Отделните езера са носили имена, различни от днешните: Сълзата – Баш гьол, Окото – Чанак гьол, Бъбрека – Кара гьол, Близнака – Чифте гьол, Трилистника – Средния гьол. Последните две езера – Рибното и Долното не са имали собствени имена.

Езеро – Сълзата

Толкова чисти и красиви и в същото време такава енергия кипи от тях. Това е най- силно енергийното място на планетата не само според мен, а и Петър Дънов, Масару Емото и други.

Един от водопадите на Рилските езера.

Величествената красота и девственост на природата те карат да се влюбиш завинаги в тези сакрални 7 езера.

Сребристо синьото езеро – Окото

Гледката е поразителна и пленяваща.

По формата това езеро всеки ще го познае, че е „Бъбрека“.

Самият д-р Масару Емото, световноизвестен японски учен по алтернативна медицина, който доказа, че водата реагира на думи, мисли, молитви, музика, притежава памет и отразява нашите емоции, признава, че Седемте рилски езера са мощен енергиен център. При посещението си в България през 2007 г. той настоява да посети Рила и на брега на Бъбрека отслужва световна молитва към водата за мир и благоденствие. Той обяснява, че дори името на планината – Рила е дума с мощна вибрация.

Учителят – Беинса Дуно, който приема това име като свещено самия – Петър Дънов, води своите ученици за първи път тук през 1929 година. Провежда на езерата своите танци – Паневритмия.

Името на всяко от седемте рилски езера отразява някоя особеност на съответното езеро. Езерото, което е разположено на най-голяма надморска височина, носи името Сълзата заради прозрачността на водите. Следващо по височина на разположение е Окото (наричано още Сърцето), което е с приблизително овална форма. Окото е най-дълбокото циркусно езеро в България – дълбочината му е 37,5 m. Бъбрека е езерото с най-стръмните брегове от цялата група.

Райска панорама към Трилистника, Рибното и Долното езера. Сгушени едно до друго, погледнати от високо с дрон придават форма на лице.

Езерото – Бъбрека

Четвъртото езеро е Близнака. То е най-голямото по площ от седемте. Езерото Трилистника е с неправилна форма и невисоки брегове. Най-плитко е Рибното езеро. Най- североизточния му бряг се намира хижата „Седемте езера“. Най-ниско разположено е Долното езеро, от което води началото си река Джерман.

Езерата се намират в Дамгския дял на Северозападна Рила и са разположени стъпаловидно между 2095 и 2535 метра надморска височина. Заемат вдлъбнатини по склона на планината, като отделните езера са свързани помежду си чрез малки поточета. При преминаването на водата по тези поточета са образувани малки водоскоци и водопади.

Първите три езера – Сълзата, Окото и Бъбрека – се оттичат всяко поотделно в Близнака, от който водата преминава последователно през Трилистника, Рибното и Долното езеро. През последните две езера минава един вече по-мощен поток, който, изтичайки от най-долното езеро, дава началото на река Джерман (ляв приток на Струма).

Интересът към езерата се увеличава непрекъснато, не само от Българи, а и много чужденци. Рилските езера придобиват все по-голяма популярност в световен мащаб.

В Рила има над 200 езера и множество минерални извори в разломните зони. В планината има многообразие на растителни видове – около 2000 и разнообразни представители на животинския свят.

Това е езеро Трилистника. Намира се в подножието на огромен скален масив.

Рибното езеро

Езерата на Рила са най-забележителното завещание от ледниковия период, като над 200 от тях са разпръснати из планината, а Леденото езеро в северната част на връх Мусала е сред най-високите ледникови езера на Балканския полуостров.

Планината е заледявана на няколко пъти през положена и плейстоцена. Алпийският й релеф е формиран при последното (Вюрмското) заледяване преди 10 – 12 000 години, когато снежната граница на планината е на 2100 – 2200 метра. Над тази граница ледниците коренно променят съществуващия дотогава релеф, като образуват дълбоки циркуси (огромни кресловидни вдлъбнатини, отворени от едната страна), остри карлинги (пирамидални върхове), скални зъбери (назъбени била), дълги и тесни трогови долини, обширни морени и други типични ледникови форми.

Долното езеро

България по красота, земни богатства и енергийни места е най- голямата страна в Света!

Източник: Уикипедия