1000 София, ул. Алабин 50 А

Славянството като средство за манипулиране на истинската ни история

Българската История е изпълнена с множество лъжи. Една от най-големите лъжи в Българската История са славяните. И така…

Според официалните теории Българската Държава е основана 681 година от съюз между ,,прабългари“, някакви остатъци от траки и ,,славяни“,ние за сега ще се спрем само на слаяните.
Според официалните източници славяните са едно огромно ,,море“,което постепенно от 2 до 7 век се разстила из източна и централна Европа. А дали наистина е така? Задавам си този въпрос, защото това море не е оставило след себе си нито един писмени паметник дори и на друг език или поне изписан с чужди букви,практика на всички народи,които не са имали собствена писменост. Въпреки множеството им божества не е намерен нито един славянски храм,светилище. Въпреки,че са водили уседнал начин на живот не е намерено нито едно славянско селище, да не говорим за град. Въпреки голямата им митология не съществуват писмени източници за тази митология.Въпреки че се появяват още през 2 век до 16 век никъде и никой не ги нарича славяни. Друг феномен при славяните,че те населяват земите допреди това населявани от траки а траките в един момент изчезват от демографската и историческата сцена,странно за един народ за който древните автори казват,че е вторият по брой……..

Кой, кога и защо измисли славянството и как се разви то във времето?

Славянството е една мистификация идея на хърватските писатели от 16-17 век,идеята първоначално е нареченна ,,Илирийска идея“ а по-късно става ,,славянска. Така постепенно седемте гетски-тракийски племена заемащи важно място в Българската Държава стават ,,Седемте Славянски Племена“.Венетите стар тракийски народ стават запания клон на Славянството. На тези славяни им се измислят и божества-повечето от които са заимствани от тракийския пантеон, стария тракийси бог Перун става славянски.

За баща на илирийската идея се смята хърватина Винко Прибоевич с изданеното от него през 1532 година във Венеция ,,Слово за произхода на увенчаните със слава славяни“,което търси идеологическа основа за обединение на ,,славянското“ множество изгубило държавната си независимост при падането на Българското и Сръбското царство по Осанско робство. Показателно е,че славянската идея започва като илирийска. Идеята има политически характер,с името илири,илирийци са наричани повечето народи населявали в древноста земите,които през средновековието били ,,славянски“. Илирийската идея е трябвало да стане платформа на всички участващи в плана за освобождение на балканските християни, тъй наречените ,,южни славяни“.

Окончателно славянската идея се оформя от абатът Мавро Орбини от Пиза (родом хърватин от Дубровник). През 1601 година той написва поръчковата книга ,,Царството на Славяните“,в тази книга Орбини с лека ръка изкарва Скандинавия за родина на славяните и всеки еднин народ за който можете да се сетите.

През 18 век идеята намира своята нова родина Русия, където се превръща в етническа и национална идея,до тогава никой източноевропеец няма ни най-малката идея,че е славянин,преди Петър 1 и Екатерина 2 никой руснак не имал и най-малката идея,че е славянин.
През 1595 година Русия все още не е велика сила и не е съпричастна към илирийската-славянската идея но отскоро е завладяла и покорила Казан-Воложките Българи за които Орбини не споменава никъде нищо,но минават само 100 години и илирийската идея започва да се развива като панслаянска от Петър 1 и неговото гръцко-фанариотско духовенство,точно тогава руснаците чуват и разбират, че са славяни. Именно по повеление на Петър 1 през 1722 за пръв път в Петербург излиза ,,Царството на Славяните“ на Орбини. Показателно е, че книгата излиза в непълен адаптиран превод от сърбина Сава Владиславович, дипломат и личен съветник на Петър в балканската му политика. Най-вероятно той е дал идеята на Петър Велики Черно Море да стане вътрешно,руско море, а Русия да владее всичките ,,славянски“ земи.
Постепенно идеята добива формата на тъй наречената гръцка идея при Екатерина Велика, идеята е, че Русия като най-голяма ,,славянска“ империя трябва да покровителства всички ,,славяни“, да ги освободи от Османската империя и да възстанови Византия. Според плана синът на Екатерина( фанариотски възпитаник) е трябвало да оглави тази Византия.
Въпреки, че и гърците възприемат тази идея няма гръцки (византийски) източници от преди тази епоха, в които да се споменават славяните.

В края на 18 и началото на 19 век славянската идея е възприета от Българската интелигенция под влияние на умелото руско внушение като начин за разграничаване от гърците и турците.
През периода на Османско робство както е всеизвестно във Вселенската Патриараршия винаги доминират гърците които на признават българите за отделен народ а го наричат ,,Румелийски“,  което се възприема и от Османската империя, в славянската идея българската възрожденска интелигенция намира възможност за самоопределяне. Русия не само умело внушава но и купува българскат интелигенция с цел славянофилията (русофилията) да бъде еталон в България.

Странно е, че голяма част от тъй наречените славянски държави не се самоопределят като такива.

В Румънция до 19 век официално писмо е било кирилицата, а официалният език ,,Черковно-славянският“, а до 17 век хърватите ползват все още глаголицата.

Всички тези данни са сериозен повод всеки да се замисли за истинската история на България и това как другите народи преувеличават историята си и заявяват / защитават всяка възможна позиция в свой плюс, докато ние сякаш сами се срамуваме да отстояваме величествената си история. Разбира се – статоята има за цел и всеки да прояви повече интерес по темата, приета, изучавана и налагана и до днес без никакви съмнения…