1000 София, ул. Алабин 50 А

Парламентът като реално народно събрание

Коментар на Булпортал:
Парламентът може да допълни законодателната си функция с не по-малко важната си обществена такава и бъде една съвременна агора, като просто даде трибуна например в петъчния парламентарен контрол на гражданското общество.
Как може да стане това?
На първо място е нужен строг график със записалите се, както и ясни условия за това кой може да говори, колко време, както и по какви теми.

Нашето предложение относно графика – 2 часа всеки петък следобед, до 1о минути на говорящ. Записването става по теми, които кореспондират с парламентарните комисии, като дори може първо да минават през тях, за да има минимален контрол, или пък да се създаде нова комисия от администрацията на парламента, която да се занимава с всички процеси.
Кой може да говори – журналисти, експерти, общественици, представители на граждански сдружения.
Относно депутатите – да бъдат насърчавани да присъстват и да бъдат наказвани за отсъствие по време на тези двучасови заседания – особено тези, които са пряко ангажирани с темите, които ще се представят било чрез участието им в съответните комисии или пък въпросите касаят региона, от който са излъчени.

Ако се въведе и възможност за онлайн представяне на въпроси / предложения / проблеми от граждани, ще отпадне необходимостта от това да се пътува до София, за да се участва в този процес. Също така, депутатите ще бъдат в по-добра позиция да общуват с гражданите и особено със своите избиратели, като имат още една възможност за това, а не само опцията да пътуват до избирателните си райони.

Всичко това ще даде изцяло нов ефективен инструмент на парламентаризма, ще събуди качествения диалог в обществото, ще допринесе за актуализирането на дневния депутатски ред, ще повиши рейтинга и доверието на парламента, разбира се, надяваме се и да реши множество единични проблеми, както и да подобри осезателно ситуацията в страната.