1000 София, ул. Алабин 50 А

След първата световна био война, сега сме в първата световна икономическа…

След първата световна био война, сега е в ход първата световна икономическа такава – и двете както на глобално, така и на индивидуално ниво … а всеки един човек участва с единственото оръжие, което има – нок (най-общо казано): главата на раменете си! И в двете войни държавите се хвърлят в разходи, а после плащат яко данъкоплатците чрез инфлацията например – и така реално вече си плащаме допълнително и колкото трябва само, за да оцелеем, как живеем е друг въпрос. Все пак не може директно да сложат данък „въздух“, данък „спокойствие“, данък „чиста вода“, данък „свобода на придвижване“, данък „семейство“ и т.н.