1000 София, ул. Алабин 50 А

Цитати от романа на Оруел — „1984“

Масите никога не се бунтуват от само себе си и никога не се бунтуват само защото са потиснати. Всъщност, докато не им се даде възможност да сравняват, те никога няма да осъзнаят, че са потиснати. Повтарящите се икономически кризи от миналото са напълно ненужни и сега не се допускат, но други също така значителни сътресения могат да станат и стават, без да водят до политически последствия, защото не съществува никакъв начин да се изрази недоволство.

* * *

Паметта на човечеството се предава не като накараш другите да те чуят, а като пазиш здрав разсъдък в себе си.

* * *

Който контролира миналото, контролира бъдещето; който контролира настоящето, контролира миналото.

* * *

Двумисъл — да знаеш и да не знаеш, със съзнанието за пълна правдивост да изговаряш грижливо построени лъжи, да се придържаш едновременно към две мнения, които взаимно се изключват, да знаеш, че си противоречат, и да вярваш в тях; да използваш логиката срещу логиката, да отричаш морала и да твърдиш, че държиш на него, да вярваш, че демокрацията е невъзможна и че партията е пазител на демокрацията; да забравиш всичко, което трябва да се забрави, а после пак да го възстановиш в паметта си, когато е необходимо, за да го забравиш отново след това — и най-вече да прилагаш същия процес към самия процес. Това беше върховната вещина: съзнателно да налагаш безсъзнателното и да не съзнаваш извършената от теб хипноза. Дори за да се разбере понятието двумисъл, трябваше да се приложи двумисъл.

* * *

Правоверността [спрямо партията] не означава мислене, а липсата на необходимост от мислене. Правоверността е безсъзнателност.

* * *

Най-характерното за съвременния живот са не неговата жестокост и несигурност, а просто безперспективността, мизерията и безразличието.

* * *

Навярно да си луд означава да си в малцинство от един човек.

* * *

Фактът, че си в малцинство, дори че си сам, не означава, че си луд. Има истина, а има и неистина, и ако се придържаш към истината, дори когато си сам срещу целия свят, ти не си луд.

* * *

Свобода е свободата да кажеш, че две и две правят четири. Приеме ли се това за дадено, оттук следва всичко останало.

* * *

В известен смисъл мирогледът на партията се възприемаше най-безусловно от хора, които не бяха способни да вникнат в него. Тях можеха да накарат да приемат и най-грубите изопачавания на действителността, защото те не можеха да схванат напълно чудовищността на онова, което се изискваше от тях, и не се интересуваха достатъчно от обществения живот, за да забележат какво става. Тъй като не разбираха, те запазваха разсъдъка си. Просто поглъщаха всичко и погълнатото не им причиняваше никаква вреда, защото не оставяше следа, точно както житното зърно се изхвърля несмляно от тялото на птица.

* * *

Ако чувстваш, че си струва да запазиш човешкото в себе си, дори това да ти носи беда, значи си победил.

* * *

Всеобщото увеличаване на благата заплашва със смърт йерархическото общество. В свят, където всеки има кратък работен ден, достатъчно храна, живее в къща с баня и хладилник и притежава кола или дори самолет, най-очевидната и вероятно най-съществената проява на неравенство вече ще е изчезнала. Станало веднъж всеобщо, богатството не може да е отличителна черта.

Без съмнение, възможно е да си представим общество, в което богатството, в смисъл на лично притежание и луксозни вещи, ще бъде разпределено справедливо, тъй като властта ще остане в ръцете на малобройна, привилегирована каста. Но на практика такова общество не би могло да остане за дълго стабилно. Защото, ако всички еднакво се радват на свободно време и сигурност, преобладаващата маса човешки същества, които обикновено са затъпели от бедност, ще се образоват и ще се научат да мислят самостоятелно; а веднъж постигнали това, те рано или късно ще разберат, че привилегированото малцинство няма никаква функция, и ще го пометат.

В края на краищата йерархическото общество може да съществува единствено върху основата на бедността и невежеството.

* * *

Обикновеният гражданин на Океания никога не вижда гражданин на Евразия или на Изтазия, забранено му е да знае и чужди езици. Ако му се разрешат контакти с чужденци, той би открил, че те са подобни нему същества и че по-голямата част от онова, което са му говорили за тях, е лъжа. Затвореният свят, в който той живее, би бил разрушен и страхът, омразата и самодоволството, подхранващи духа му, може да се изпарят.

* * *

Пролетариатът не представлява някаква опасност. Оставен на себе си, той ще продължи от поколение на поколение и от век на век да се труди, да се плоди и да умира не само без никакво желание за бунт, но и без възможността да осъзнае, че светът би могъл да бъде друг.

* * *

На мнението на масите не се придава никакво значение.

* * *

На тях може да се даде свобода на мисълта, защото те нямат никаква мисъл.

* * *

Чернобял — както толкова много думи в новговор, и тази има две взаимно изключващи се значения. Отнесена към опонент, тя означава навикът нагло да се твърди, че черното е бяло, в противоречие с очевидните факти. Отнесена към партиен член, означава преданата готовност да кажеш, че черното е бяло, когато партийната дисциплина го изисква. Но това означава също способността да вярваш, че черното е бяло, и нещо повече — да знаеш, че черното е бяло, и да забравиш, че някога е било точно обратното.

* * *

Здравият разум не се поддава на статистика.

* * *

Човечеството трябва да направи своя избор между свободата и щастието. За преобладаващото мнозинство щастието е за предпочитане.

* * *

Масите са слаби и страхливи, те не са в състояние да понесат свободата или истината и трябва да бъдат управлявани и системно мамени от хора, по-силни от тях.

* * *

Белите винаги матират. Винаги, без изключение, така са наредени нещата. От началото на света черните никога не са печелили в нито една шахматна задача. Не символизира ли това вечното, неизменното тържество на доброто над злото?

* * *

Най-хубавите книги ти казват онова, което вече знаеш.

* * *

Партията се стреми към власт изключително заради самата власт. Ние не се интересуваме от доброто на другите, ние сме заинтересовани единствено от властта, чистата власт.
* * *

Който контролира миналото, контролира бъдещето; който контролира настоящето, контролира миналото.

* * *
Свобода е свободата да кажеш, че две и две правят четири. Приеме ли се това за дадено, оттук следва всичко останало.

* * *
Войната е мир. Свободата е робство. Невежеството е сила.
* * *

Ако искате картина на бъдещето, представете си ботуш, който стъпва върху човешкото лице и остава там завинаги.
* * *

Те няма да въстанат, докато не се осъзнаят, а не могат да се осъзнаят, преди да въстанат.

* * *

Да оцелееш често означава да се бориш, а за да се бориш трябва да се поизцапаш.
* * *

Власт е да разкъсаш човешките умове на парчета и да ги сглобиш в нови форми по твой избор.

* * *

Изборът за човечеството е между свободата и щастието и за по-голямата част от човечеството, щастието е по-добро.

* * *

Ако искаш да запазиш нещо в тайна, трябва да го скриеш и от себе си.

* * *

Властта не е средство, тя е цел. Човек не установява диктатура с цел защита на революцията, той прави революция, за да се установи диктатура. Целта на преследването е преследването. Целта на мъчението е мъчение. Целта на властта е власт.

* * *

Общоприетото е безсъзнание.

* * *

Човек може да бъде щастлив, само ако не приема, че целта на живота е щастието.