1000 София, ул. Алабин 50 А

Надеждни сайтове за добив на криптовалута

Екипът на Булпортал изготви проучване за наличните към януари 2022 година надеждни сайтове за добив на криптовалута – както без абсолютно никаква инвестиция, така и с инвестиция. Проучването ни се базира на личен опит, както и на четене на доста ревюта и оценки в сайтове като Trustpilot и Faucetpay.io.

За безплатен добив на криптовалути с възможност за ре-инвестиране на добитито с оглед на това да се достигнат по-добри скорости на копаене или по-добри условия за печелене на крипто, както и с реална възможност за изтегляне при достигане на определени нива:

COINPAYU 

COINTIPLY

STORMGAIN + 3 USDT бонус за нов потребител https://bit.ly/3KYL8xM

Борси, на които можете да закупувате, търгувате и събирате криптовалути (в свой портфейл):

BLOCKCHAIN.INFO

BINANCE.COM 

CRYPRO.COM + 25 долара за нов потребител

STORMGAIN + 3 USDT бонус за нов потребител https://bit.ly/3KYL8xM

И накрая – бъдете внимателни и проучвайте всеки уебсайт, с който имате финансови взаимоотношения, на който предоставяте лични данни, данни за свои потребителски имена и пароли (най-добре да са различни за всеки ползван от вас сайт), както и най-вече при предоставяне на информация от кредитни / дебитни карти, дигитални портфейли и др. Нашият екип е на разположение и при въпроси от ваша страна относно потвърждение легитимността на други и нови подобни сайтове.
Bulportal team has prepared a study for the reliable sites for extraction of cryptocurrency available as of January 2022 – both with absolutely no investment and with investment. Our research is based on personal experience, as well as reading a lot of reviews and ratings on sites such as Trustpilot and Faucetpay.io.

For free extraction of cryptocurrencies with the possibility to re-invest the extracted in order to achieve better mining speeds or better conditions for winning crypto, as well as with a real possibility to withdraw when certain levels are reached:

COINPAYU

COINTIPLY

STORMGAIN + 3 USDT for a new user https://bit.ly/3KYL8xM

Exchanges where you can buy, trade and collect cryptocurrencies (in your wallet):

BLOCKCHAIN.INFO

BINANCE.COM

CRYPRO.COM + $ 25 for a new user

STORMGAIN + 3 USDT бонус за нов потребител https://bit.ly/3KYL8xM

Lastly, be careful and research every website you have a financial relationship with, as well as every website where you provide personal information, usernames and passwords (preferably different for each site you use), as well as and especially when providing information from credit / debit cards, digital wallets, etc. Our team is also available for questions from you about confirming the legitimacy of other and new similar sites.