1000 София, ул. Алабин 50 А

Как да правим viral съдържание?

Създаването на viral (вирусно) съдържание е възможно, ако правите няколко неща правилно. Ако отделите време да планирате съдържанието си, представите го професионално и чисто, а след това наберете контакти, които да го разпространят, тогава увеличавате шансовете вашето съдържание да се разпространи вирусно из Интернет. Viral ефектът в социалните мрежи обикновено не е по случайност.

Маркетингът на вирусното съдържание (Viral content marketing) е процес на планиране на всички етапи от създаването на съдържание (без значение от вида му – видео, публикация, снимка и др.), за да се гарантира, че съдържанието ви става viral. Това е изчислено усилие, за да се гарантира, че всички фази са обхванати и за да имате качествено съдържание пред онези, които ще го споделят с техните контакти в социалните мрежи. Разбирането на вирусното съдържание е от решаващо значение. В този смисъл следващата инфографика за маркетинг на съдържание обяснява всяка участваща стъпка.
Успех!

Understanding Viral Content Marketing