1000 София, ул. Алабин 50 А

Добро утро и слагайте противогазите – отрови във въздуха и в събота сутрин!?!

Е, това очевидно е края – в съботната сутрин, малко преди 7 часа, когато се предполага ниско ниво на замърсяване на въздуха поради редица причини, независимата национална мрежа Airbg.info отчита поредната доза свръх-отрова във въздуха.


Източник: https://airbg.info/

А ето и съобщението от Столична община за мерките, които предприема в самия ден, 4 януари:
СО призовава гражданите да не използват лични МПС, а обществен транспорт.
СО призовава гражданите, използващи твърдо гориво за битово отопление, за преминаване, при възможност, към алтернативно отопление (когато е приложимо).
Столичен инспекторат инициира извънредни проверки за контрол на промишлени, транспортни и битови източници за замърсяване с прахови частици.
Столичен инспекторат и дирекция “Общински строителен контрол” предприемат проверки на строителните обекти, генериращи емисии.

Пожелаваме успех на СО в привеждане на тези предварително обречени мерки, както винаги на принципа “след дъжд качулка”. Но най-вече желаем на невинните граждани на столицата да проявят и днес разбиране към администрацията и да запазят поне нервите си здрави.