1000 София, ул. Алабин 50 А

Електронна библиотека „Приятели чрез фолклор“

Проектът Електронна библиотека „Приятели чрез фолклор“ предлага една различна и несъществуваща досега библиотека – създателите й са деца, юноши и младежи от цялата страна. Темата е българското културно наследство в цялото му многолико етническо разнообрази, в т.ч. фолклорни образци на по-големите малцинствени общности у нас – роми, турци, арменци, евреи. Стартът е с три тематични секции – празници и обичаи; митове и легенди; приказки.

Над 300 деца, юноши и младежи от София и страната участваха в конкурса „Млад краевед“. Те разпитваха по-възрастните хора от рода и селището, издирваха архивни материали в библиотеки и музеи.

С най-много участници и тук се отличи Софийската математическа гимназия. С много интересни материали се представят и СУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Якоруда, СУ „Димчо Дебелянов“, София, НЧ „Стефан Караджа“, с. Бисерци, екип на ДКВТ „Гюнеш“, Русе и др. Има участия и от български деца и младежи, живеещи в Испания и Украйна.

Електронна библиотека е поле за образование и изява чрез културата на предците ни, споделя ръководителят на проекта д-р Лилия Старева. Това е търсене, събиране и оценка на народната мъдрост, съживяването й в днешните дни. И в същото време е модел за социално приобщаване на деца и младежи от малцинствени групи и общности чрез включване в събирателска и проучвателна дейности в областта на културно историческото наследство. Затова и едната съставка от името и е „Приятели“.

„Библиотеката“ ще бъде представена на 1 ноември в Националния музей „Земята и хората“ с празничен концерт-спектакъл в чест на Деня на народните будители. Програмата включва изпълнение на фолклор от различни групи и етноси и награждаване на първенците в конкурса „Млад краевед“.

Празникът е част от идеята за приятелство чрез фолклор, за опознаване ценностите на културното наследство на различните етноси у нас, на тази основа – разбиране, уважение, толерантност.

Проектът е реализиран от фондация „Детето и фолклора“ с партньорското участие на НЧ „Роден край – 1931“ и финансовата подкрепа на програма „Социални иновации“ на Столична община.