1000 София, ул. Алабин 50 А

Започна се. София – първият робот с гражданство