1000 София, ул. Алабин 50 А

Полезна информация

Проверка на сметка за телефон

А1 проверка на сметка

Globul проверка на сметка

Vivacom проверка на сметка

Проверка на сметка за ток-EVN,ЧЕЗ,EON

ЧЕЗ проверка на сметка

ЧЕЗ нов сайт за проверка на сметка

Energo-pro – EON проверка на сметка

EVN проверка на сметка

Планирани изключвания – ЕVN
Калкулатор-сметка за електричество
Консумация на домакински уреди.    
Проверка на сметки, данъци и осигуровки онлайн.

Справка-„Водоснабдяване и канализация „-Ст.Загора
Онлайн указател-Vivacom
Справка за социално осигуряване.
Проследяване на пратка/Български пощи/.
Справка здравноосигурителна каса
Справка за здравно осигуряване.
Справка за изплатени парични обещетения и помощи от ДОО чрез НОИ.
Актуално състояние на изплащаните пенсии и добавки по ЕГН и ПИК.
Изчисляване на размера на данъка за лек автомобил
Провери твоето МПС има ли „Гражданска отговорност“…
Разни търсения  Курс валути.
Разстояния между градовете.
Цени на горивата в  Европа.
Програма НОИ 2020 г.   
Междуградски автобуси-разписание.

Разписание на БДЖ.
Проверка на винетка.
Проверка на акции от  масовата приватизация. 
Задължения и фишове към  МВР-КАТ. 

Решения на Народното събрание

Активност на народните представители

Решения и дейности на Министерски съвет

Решения и дейности на Президента

Активност на Европарламента и българските евродепутати

Решения и дейности на Столична община

Контактeн център на Столична община

Петиции

Европейска комисия – http://ec.europa.eu/index_bg.htm
Аудио-визуална библиотека на Европейската комисия – http://ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm?
База данни със служби за съвети и информация – http://ec.europa.eu/contact-points/index.jsp
Биоразнообразие – http://ec.europa.eu/environment/nature_biodiversity/index_en.htm
Блогове на европейските комисари – http://blogs.ec.europa.eu/
Бъдеще на Европа – Дебати – http://europa.eu/debateeurope/index_bg.htm
Въпроси за Европа (Безплатна телефонна линия) – http://ec.europa.eu/europedirect/call_us/index_bg.htm
Въпроси за Европа (Информационна услуга за граждани и предприятия „Europe Direct“) – http://ec.europa.eu/europedirect/index_bg.htm
Гражданско общество – http://ec.europa.eu/civil_society/index_en.htm
Гражданство на Европейския съюз – http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/citizenship/wai/fsj_citizenship_intro_en.htm
Дейности на Европейския съюз (Общ доклад за) – http://europa.eu/generalreport/bg/welcome.htm
Делегации на ЕС по света – http://ec.europa.eu/external_relations/repdel/edelhrm/index.cfm?fuseaction=crepdel.europa?=EN
Дискриминация (Борба с) – http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=423&langId=bg
Дискриминация на работното място (Програма EQUAL за борба с) – http://ec.europa.eu/employment_social/equal/index_en.cfm
Доброволен труд за младежи – http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/index_eu_en.html
Договор от Лисабон – http://europa.eu/lisbon_treaty/index_bg.htm
Домашно насилие (Европейска кампания за борба с) – http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/daphne/funding_daphne_en.htm
Евро – http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_bg.htm
ЕВРОДЕСК – http://www.eurodesk.org/edesk/Welcome.do
Европейска година 2009 – http://create2009.europa.eu/
Езиково многообразие – http://ec.europa.eu/education/languages/index_bg.htm
Заетост, социални въпроси и равни възможности – Генерална дирекция – http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=bg&catId=656
Защита на потребителите – http://ec.europa.eu/consumers/index_bg.htm
Здраве-ЕС (Портал) – http://ec.europa.eu/health-eu/index_bg.htm
Институции (EC) – http://europa.eu/institutions/index_bg.htm
Климатични промени – http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index_en.htm
Кариери – http://europa.eu/epso/index_en.htm
Култура – http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
Културно наследство – http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc401_en.htm
Младеж – http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
Мобилност – Европейски паспорт (Europass) – http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassMobility/navigate.action?locale_id=22
Наркотици (Политика за) – http://ec.europa.eu/external_relations/drugs/index_en.htm
Образование – http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
Образование и обучение – http://ec.europa.eu/education/archive/elearning/index_en.html
Обучение – http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc28_en.htm
Околна среда ­- http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
Основни права – http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/rights/fsj_rights_intro_en.htm
ПЛОТЕУС – Възможности за обучение в Европа – http://ec.europa.eu/ploteus/
Права на детето – http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/child/index_en.htm
Права на човека и демократизация – http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/index_en.htm
Природа – http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
Природни ресурси (енергия) – http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm
Пътници – безопасност – http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/air_en.htm
Пътници – права – http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/air_en.htm
Работа в Европа (Портал EURES) – http://ec.europa.eu/eures/
Работни места – http://ec.europa.eu/growthandjobs/index_en.htm
Равенство между мъже и жени – http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=bg&catId=418
Равни възможности – http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=bg&catId=418
Расизъм (Борба с) – http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=423&langId=bg
Свободно движение на хора – http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_15_en.htm
Служба за публикации – http://publications.europa.eu/index_bg.htm
Служба за хуманитарна помощ – ECHO – http://ec.europa.eu/echo/ataglance_bg.htm
СОЛВИТ – Ефективно решаване на проблеми на вътрешния пазар – http://ec.europa.eu/solvit/site/index_bg.htm
Спешни случаи – единен телефонен номер – http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/index_en.htm
Стажове – http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm
Статистика – http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes
Столици на културата – http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc413_en.htm
Телевизия без граници – http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/index_en.htm
Трфик на хора – http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/crime/trafficking/wai/fsj_crime_human_trafficking_en.htm
Туризъм – http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_bg.htm
Тютюнопушене – http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_en.htm
Увреждания (хора с) – http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=429&langId=bg
Училищни партньорства – http://www.etwinning.net/bg/pub/index.htm
Храни – Безопасност – http://ec.europa.eu/food/food/index_en.htm
Хуманитарна помощ – http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Институции и организации от България:

Представителство на Европейската комисия в България, За младежи – http://ec.europa.eu/bulgaria/youth/index_bg.htm
Съвет на Европа, Информационен офис за България – http://www.coe.bg/?menu=news
Република България, Министерски съвет – http://www.government.bg/
Република България, МОМН – http://www.mon.bg/news-home/
ЕВРОДЕСК България – http://www.eurodesk.bg/indexpage.php
Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” – http://www.youthbg.info/bg/nceypi/
МИКЦ – http://www.mikc.bg/
Български фонд за жените – http://www.bgfundforwomen.org/
СЕЛМИРА – http://www.selmira.net/node/6