1000 София, ул. Алабин 50 А

Биткойните вече са официална валута!

Най-популярната от виртуалните валути – биткойна (Bitcoin) вече ще се третира като всички останали валути, а не като суровини, след като Европейският съд реши, че биткойните не подлежат на облагане с данък добавена стойност (ДДС), когато се обменят. Така виртуалната валута направи още една крачка към пълната си легитимация на официално разплащателно средство. Дори в момента, дори и в България, не са малко компаниите и организациите, които приемат валутата като разплащателно средство, въпреки колебанията в курса й, които е имало през годините.

Решението на европейския съд е в отговор на запитване от страна на шведските данъчни власти дали трансакциите на биткойните трябва да се облагат с ДДС. Според съда виртуалната валута трябва да се третира като платежно средство и като такова попада под защитата на Директивата, която изключва валутните трансакции от облагане с ДДС. Директивата покрива всички „валути, банкноти и монети, използвани като легално платежно средство“.

Чрез това се решава до голяма степен и несъответствието в законодателствата на някои страни в Европейския съюз, третирайки биткойните различно – като суровина или валута.