Контакти

При възникнали въпроси, интерес или за изпращане на представяне на Вашата компания – включващо портфолио със стоки и / или услуги – моля, не се колебайте да се свържете с нас на имейл online_ofis@abv.bg

For questions, interest or sending a presentation of your company – including the portfolio of goods and / or services – please do not hesitate to contact us by email online_ofis@abv.bg

За контакти с нас, моля използвайте имейл online_ofis@abv.bg
формите за контакт във всяка от страниците,
нашите профили в социалните мрежи –
Facebook: https://www.facebook.com/bulportal
Twitter: https://twitter.com/Bulportal

или формата по-долу!

To contact us, please use the email online_ofis@abv.bg
contact forms in each of the pages
our profiles on social networks –
Facebook: https://www.facebook.com/bulportal
Twitter: https://twitter.com/Bulportal

or the contact form below!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s